Zomaar een gedicht

foto's van Paul | Vlindertuin van Sascha | Gedichten bij Gedichten Freaks

 

Contact | Zoeken naar gedichten | Schrijf een bericht in het gastenboek | Bekijk het gastenboek | Links


1. Angst

15. Geluk

29. Kirsten

43. Oorlog/Vrede

57. Verlangen

2. Bedrog

16. Genegenheid

30. Kwaad

44. Poëzie

58. Verlies

3. Bewondering

17. Heimwee

31. Lente

45. Sascha

59. Verwarring

4. Delen

18. Herfst

32. Leven

46. Sinterklaas

60. Verwerking

5. Dieren

19. Historie

33. Liefde

47. Sport

61. Vriendschap

6. Dood

20. Hoop

34. Misbruik

48. Sprookjes

62. Vroeger/ Herinneringen

7. Dromen

21. Houden van

35. Moeders/Vaders

49. Teleurstelling

63. Senryu

8. Eenzaamheid

22. Humor

36. Muziek

50. Toekomst

64. Werk

9. Erotisch/Sex

23. Ik/esoterie

37. Mystiek

51. Troost

65. Wij

10. Familie

24. Ironie

38. Natuur

52. Vakantie

66. Winter

11. Tanka

25. Jaloezie

39. Gastgedicht

53. Verandering

67. Zeegedichten

12. Filosofie

26. Jij

40. Ondeugend

54. Vernedering

68. Zelfmoord

13. Fotografie

27. Kerst

41. Haiku

55. Verdriet

69. Ziekte

14. Geboorte

28. Kinderen

42. Onzekerheid

56. Verjaardag

70. Zomer